Albert Pike

Albert Pike (29 Aralık 1809 - 2 Nisan 1891) Amerikalı şair, general ve 33. Derece Büyük Mason Üstadıdır.

Albert Pike, Boston, Massachusetts'te Benjamin Pike ve Sarah Andrews Pike çiftinin oğlu olarak olarak 29 Aralık 180 doğdu. Altı kardeşinin en büyüğü olan ve bu yüzden büyük sorumluluk taşıyan Albert Pike, 1825 yılının Ağustos ayında bir dizi giriş sınavını üstün başarıyla geçtiği Harvard Üniversitesi'ne kabul edildi. Bağımsızlık yılında Taos, New Mexico savaşlarına katıldı. O zamanlarda gazetelerde makale yazan Albert Pike gazetede çalışmaya başladıktan sonra  kazandığı ilk parayla Mary Ann Hamilton ile hayatını birleştirdi. Albert Pike evlendiği Mary Ann Pike'ın bu evlilikten 11 çocuğu olmuştu. 1837 yılında Albert Pike Hukuk okumaya karar vermişti. Çocukluk yıllarından kalan şiir merakını da bu yıllarda sürdürmeye devam etti.  İnanç olarak Anglikan'dır. Pike'ın bir Ku Klux Klan üyesi olduğu iddia edilmiş; fakat bu iddia hiçbir zaman kanıtlanamamıştır. Özofagus darlığı nedeniyle zor günler geçiren Albert Pike 82 yaşında ölmüştür. Washington'da Oak Hill mezarlığı'na defnedilmiştir.

Albert Pike

Mason Ragelyarıyla

Meksika-Amerika Savaşı'nın başlamasıyla Albert Pike orduya, süvari birliklerine katıldı. Tuğgenaral John Selden Roane ile hem siyasi hem de askeri açıdan büyük görüş farklılıkları bulunan Albert Pike Tuğgenaral John Selden Roan'ı bir düelloya davet etti. Herhangi bir yaralanma ve ölümün yaşanmadı. 22 Kasım 1861 tarihinde ise Tuğgeneral olarak görevlendirilen Albert Pike, asilik ve vatana ihanetinden dolayı suçlanarak tutuklanması istenince Arkansas'ta saklandı ve istifasını gönderdi; ancak istifası 11 Kasım'da kabul edildi.

Albert Pike

Albert Pike'ın Giuseppe Mazzini'ye yazdığı iddia edilen 15 Ağustos 1871 tarihli mektup

Fransız yazar Jean Lombard 1984'de yayınladığı "Modern Çağın Karanlık Yüzü" adlı çalışmasının 1.Cildinde Hollanda'daki Rob Scholte Müzesi'nde sergilenen ve British Museum'dan ise ancak özel izinlerle görülebildiğini belirttiği bu mektubu çevirip, mektubun nüshasını kitabının 553. ve 554.sayfalarında yayınlamıştır. Mektubu ilk ortaya çıkaran kişi ise William Guy Carr adında Kanada Kraliyet Donanmasından emekli olan eski bir istihbarat subayıdır. Ölümünden kısa bir süre önce Pawns in the Game Lecture adlı 100 dakikalık ses kaydı hazırlamıştır. William Guy Carr bu mektubu Quoted in Satan: Prince of This World adlı kitabında yayınlamıştır.

"İşte O Mektup"

15 Ağustos 1871, Washington DC

Aydınlanmacı düşüncenin amacına ulaşması için öncelikle bir dünya savaşı çıkarmalıyız. Bu sebeple Rusya'da Çar'ı(Çarlığı) zayıflatıp, ateizmi ve Komünizmi hakim kılmalıyız. Casuslar vasıtasıyla Britanya İmparatorluğu(İngiltere) ve Alman İmparatorluğu(Almanya) arasında gerginliği körükleyerek savaşa zemin hazırlamalıyız ve 1.Dünya Savaşı sonrası, Komünist düzeni iyice inşa etmeliyiz ki, tüm hükûmetleri yıkabilelim ve tüm dini düzenleri zayıflatabilelim. Ardından İkinci Dünya Savaşı'nı çıkarmalıyız ve bunu gerçekleştirmemiz için; Faşistler ve Siyonistler arasında savaşla sonuçlanacak bir gerginlik oluşturmalıyız. İsimleri Nazi olacak olan Faşistleri, savaş sonunda yok etmeli ve savaş sonrası Filistin'de Yahudilerin ana unsur olacağı İsrail Devleti'ni kurmalıyız. İkinci Dünya Savaşı sürecinde Uluslararası Komünizm mutlaka Hristiyanlığı dengeleyecek bir güce ulaştırılmalı. Toplumlara ölçülü bir şekilde Son Çöküşü yaşatacağımız zamana kadar bu denge bizim için gereklidir. Üçüncü Dünya Savaşı'nı çıkarmamız için; İslam Aleminin liderleri ve Siyonistler arasında ajanlarımız vasıtasıyla, ayrı düştükleri konular üzerinden gerginlik çıkarmalıyız ve bu savaş, Müslüman Arap Dünyası ve İsrail Devleti'nin birbirlerini yok edecekleri şekilde dizayn edilmeli. Bu hengame içinde diğer milletleri bu konuda, fiziksel, ahlaki, ruhsal ve ekonomik olarak çökmeleri için mücadeleye zorlamalıyız. Nihilistlerin ve Ateistlerin önlerini açmalıyız ve müthiş bir sosyal çöküş provoke etmeliyiz ki böylece bu kanlı kargaşa ve vahşetin doğurduğu korku içinde mutlak ateizm etkisi ortaya çıksın. İnsanlar her yerde vahşi devrimci azınlığa karşı kendilerini savunmak zorunda kalacak. Daha sonra İnsanlık Medeniyeti, bu vahşi yok edicileri imha edecek. Birçok kişi Hristiyanlık'ta hayal kırıklığı yaşayacak. Kimileri hayatta herhangi bir pusulası veya istikameti olmaksızın Deizm'i seçecek. Ama bir düşünceden ötürü endişe duyacaklar. Bu endişelerinin sebebi; nereye itaat edecekleri, neye yönelecekleri konusu. sonunda evrensel bildiriler yoluyla Lucifer'ın Saf Doktrininin ışığını almaya başlayacaklar. Bu doktrin, sonunda tüm insanlık içinde Genel Dünya Görüşü haline gelecek ve ona teslimiyet içinde olacaklar. Hristiyanlık ve ateizmin fethedilmesi ve aynı zamanda yok edilmesinden sonra ortaya çıkacak olan bu evrensel dünya görüşüne karşı Muhafazakar hareketler ortaya çıkacaktır.

Albert Pike

Bu web sitesi inanç toleransı sahip kişilere adanmıştır. Dünya'yı daha iyi bir yer yapmayan insan, insan değildir.