Mason Olmak

Amerikan localarında Mason olurken, en az iki yüz elli yıldır süren ve Meslek'e giren herkesin tecrübe ettiği bir süreçten geçer Mason olmaya gelen adaylar. Adaylardan bu törenlerin bir parçası olarak, Masonluğun hiçbir sırrını açıklamamak için yemin ederler. Bu bilgilerin bir Mason birader tarafından açık edilmesi Masonluğa ve diğer Mason biraderlere ihanet olarak kabul edilir. Mason sırlarını saklamak için edilen yemin tüm Dünya Masonları için bozulamaz bir anlaşmadır.

Bugün Türkiye’deki Masonlar arasına girmek isteyen fakat kabul edilmemiş bazı insanlar kendilerini bir Mason gibi tanıtmaktan çekinmemektedirler. Bir Mason kendisine şöhret ve/veya para kazandırmak için Mason olduğundan bahsetmez zaten Mason olmak bu gibi davranışları reddeder. Mason olmak isteyen kişiler için uygulanan kurallar ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. Mesela ABD’de Mason olmak isteyen bir kişi bunun için Loca kapısını çalması ve Mason olmak istediğini söylemesi yeterlidir. Fakat bu durum Türkiye’de farklıdır. Türkiye’de bir kişinin Mason olabilmesi için üstat derecesindeki bir Mason biraderin o kişiyi kendisinin bağlı olduğu locaya önermesi gerekmektedir. Mason localarında görülen farklılıklar ülkeden ülkeye değişiklikler gösterebilir. Fakat genel Mason kuralları ve anlayışlarında bu farklılıklar bulunmaz. Temel aynıdır.  

Mason localarında verilen bazı kelimeler loca dışında ya da localar arası seyahatlerde Mason biraderlerin kimlik tespitinde kullanılan gizli aracılardır. Farklı ülkelerde olan localar farklı uygulamalara sahip olabilirler fakat bu farklı uygulamalar ne ritüellere ne de Masonluğun anlamında değişiklik getirir.

Mason olmak isteyen adaylar localarına gıyaplarında tanıtıldıktan sonra tahkikat süreci başlar. Bu süreç her tahkikatta farklılık gösterir. Mason Biraderi olmak isteyen adaylar hakkında sorgular ve sorgulamalar başlar. Haklarında araştırma yapılır. Evlerine ya da iş yerlerinde ziyaret edilirler. Daha sonra tahkikat üstatları (genelde 3 üstat tarafından farklı zamanlarda yapılır) adayla görüşme yaparlar. Bu görüşmelerde adayın yaşam felsefesi ve felsefe konularına olan yatkınlığı gözlemlenir. Eğer aday evliyse eşinden izin alması istenir. Mason adayının evine gidildiğinde adayın eşinin bu durumdan haberdar olduğundan emin olunur ve usul gereği eşin izni olup olmadığı sorulur. Mason adayının eşinin rızası yok ise, aday Masonluğa kabul edilmez ve tahkikat sonlandırılır.

Bu web sitesi inanç toleransı sahip kişilere adanmıştır. Dünya'yı daha iyi bir yer yapmayan insan, insan değildir.