A. A. O. N. M. S.

Ancient and Arabic Order of Nobles of the Mystic Shrine (İng.); “Gizemli Türbe Soylularının Antik ve Arap Tarikatı”.

 

A. A. S. R.

Ancient and Accepted Scottish Rite (İng.); Alter und Angenommener Schottischer Ritus (Alm.); “Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti”.

 

Aaron ; Bak: Harun

A. B.

Anno Benefacio (Lat.); “Kutsama Yılında”.

 

Abak

Antik Çağ’da yapıların sütun düzeninde, sütunun üst tablasını tutan ve değişik şekillerde süslenen başlık bölümü.

 

Abanoz Kutu

Abanoz ağacından yapılma bir sandık.

 

A B A W

Allmächtiger Baumeister aller Welten (Alm.); “Evrenin Ulu Mimarı”

 

Abda

Süleyman Mabedi’nin yapımına ilişkin öyküde adı geçen Adoniram’ın babası.

 

Abibale / Abibalus

İbranice: “Babayı öldüren” ya da “yıkımın babası”.

 

Abide; Bak: Anıt

 

Abif

Süleyman Mabedi’nin yapımına ilişkin öyküde, Başmimar Hiram’a verilen nitelik.

 

Abiram

İbranice: “Babayı yok eden” ya da “kibirliliğin babası”.

Bazı ritüellerde Başmimar Hiram’ı öldüren katillerden birinin adı olarak benimsenir.

 

Abled - Belba

Babel (Babil) sözcüğünün anagramı.

 

Abraham; Bak: İbrahim

 

Abrakadabra

Okült nitelikli bazı kurumlarda, tılsımlı olduğuna inanılan bir sözcük.

 

A. C.

Anno Caedo (Lat.); “Ölüm Yılında”.

 

Accepcon

Eskiden bir “kabul edilmiş mason”un kendisini tanıtmak için kullandığı belge.

 

A C D Z N E

Adoniram - Cyrus (Kurus) - Darius - Zorobabel - Nehemiah - Ezra

 

Achitob; Bak: Tito

 

Açı

Kesişen iki çizgi arasındaki açıklık.

 

Açığa Vurma / Açıklama

Başkalarınca gizli tutulması öngörülen birtakım şeylerin, buna katılmayan biri tarafından anlatılması.

Masonlukta, özellikle antimasonik nitelikli bazı yazılar için kullanılır.

 

Açık Celse / Oturum; Bak: Beyaz Oturum

 

Açıklama Belgesi

Bir mason adayının, Masonluğa Kabul Töreni’nden önce alındığı Düşünme Odası ya da Tefekkür Hücresi’nde yanıtladığı soru kağıdı.

“Vasiyetname” olarak da anılır.

 

Açılış Töreni

1.   Herhangi bir derecede yapılan oturuma ritüele uygun olarak başlanması.

2.   Yeni bir mabet ya da lokalin hizmete açılmasında yapılan özel tören.

 

Ad

Bir kimsenin, bir kurumun ya da bir nesnel varlığın belirlenmesini sağlayan söz ya da terim.

 

Ad

1.   Aday

2.   Adoniram

 

A. D.

Anno Domini (Lat.); “Efendimizin yılında”.

 

Ad Majorem Dei Gloriam

Latince: “Tanrı’nın daha da yüce şanına”.

 

Ad Vitam

Latince: “Yaşam boyu” ya da “ömür boyu”.

 

Adalet

Haklıya ya da hak sahibi olana, hakkı olanın verilmesini gözetme, savunma ve sağlama.

 

Adap ve Erkân ; Bak: Etiket

 

Adar

İbrani takvimine göre on ikinci ay.

 

Aday

1.   Masonluğa alınmak üzere önerilmiş ve bir locada hakkında yürürlükteki yöntemler uyarınca gerekli işlemler başlatılmış olan kişi.

2.   Bulunduğu dereceden daha ileri ya da yüksek bir dereceyi almak üzere istekte bulunmuş ya da böyle bir dereceye getirilmesi önerilmiş mason.

3.   Bir görevi üstlenmek üzere istekli olan ya da bu görev için önerilen kişi.

 

Âdem

Çoğu teist nitelikli dinlerdeki inanca göre ilk insan.

 

A. Dep.

Anno Depositionis (Lat.); “Emanet yılında”.

 

Adeptus

Latince Sözlük anlamı bakımından “uzman” demek olup, Roma kolejlerindeki kalfa.

 

Adım; Bak: Yürüyüş

 

Aditum

Bir mabette, girilmesi yasak olan, sadece yetkili kişilerin girebildikleri bölme.

 

A. D. M. G.

Ad Majorem Dei Gloriam” (Lat.); “Tanrı’nın daha da yüce şanına”.

 

Adon

İbranice: “Efendi” ya da “soylu”.

 

Adonai

İbranice: “Efendimiz”, “egemenimiz” ya da “otoritemiz”.

 

Adonhiram

Bazı mason ritleri ve sistemlerinde, Süleyman Mabedi’nin başmimarının adı.

 

Adonhiramit Riti

18. yüzyıl sonlarında Fransa’da kurulmuş olan 13 dereceli bir mason riti.

 

Adoniram

Süleyman Mabedi’nin yapımına ilişkin öyküde, Hiram Abif’in yardımcısı ve işlerin deneticisi.

 

Adonis Misterleri

Antik Çağ’ın ezoterik ve gizemci nitelikli, kaynağını Doğu Akdeniz’de geçen bir mitolojik öyküden alan bir eski öğreti.

 

Adopsiyon Dereceleri

Sözlük anlamı bakımından “evlat edinme dereceleri” olup, 18. yüzyılda kadın mason localarında uygulanmış dereceler.

 

Adopsiyon Locaları

Sözlük anlamı bakımından “evlat edinilmiş localar” ya da “üvey localar” olup, 18. yüzyılda kadın masonlara özgü localar.

 

Adopsiyon Riti

Adopsiyon localarında uygulanmak üzere 1774 yılında Fransa’da kurulmuş olan 5 dereceli bir mason riti.

 

Adoram; Bak: Adoniram

 

A. E. O. N. M. S.

Ancient Egyptian Order of Nobles of the Mystic Shrine” (İng.); “Gizemci Türbe Soylularının Antik Mısır Tarikatı”.

 

Aeternalis; Bak: Eternalis

 

A. F. A. M.

Ancient Free and Accepted Masons (İng.) ve Alte Freie und Angenommene Maurer (Alm.); “Eski Özgür (Hür) ve Kabul Edilmiş Masonlar”.

 

Affiliati

Latince: “Katılmışlar”.

 

A. F. M.

Ancient Freemasons (İng.); “Eski Özgür Masonlar”

 

Aforoz

Katolik Kilisesi’nin yasaklama ve lanetlemesi.

 

Afrika Mimarları Riti

18. yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da ve Almanya’da görülmüş 11 dereceli bir mason riti.

 

Agap

Bir locanın, mabette yaptığı oturumdan sonra düzenlenen, geleneksel ve ritüelik nitelik taşıyan sofrası.

 

Agnostizm; Bak: Bilinemezcilik

 

Agnus Dei

Latince: “Tanrı’nın Kuzusu”.

 

Agreje Üye

Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nde, bir yüksek konseyin (süprem konsey / yüksek şûra) etkin üyesi olmak üzere hazırlanan 33. derecedeki mason.

 

Ağır Top

Bir mason locasının eski, bilgili ve deneyimli üyelerinden her biri.

 

Ağlayan Bakire

Bir “kırık sütun” başında ağlar biçimde bir kızı yansıtan resim.

 

Ağzı Kapalı Vazo; Bak: Kapalı Vazo

 

Ahenk; Bak: Uyum, Barış ve Ahenk

 

Ahilik

Orta Çağ’da, Orta ve Yakın Doğu’da yerleşik Türk ve İslam toplumlarında örgütlenmiş olan bazı esnaf ve sanat kuruluşları.

 

Ahiman Rezon

“Eski Kuruluşlara Göre İngiltere Özgür Masonları Büyük Locası” adını taşıyan İngiliz obediyansının 1756 yılında yürürlüğe giren temel yasası.

Sözlük anlamı bakımından “Kardeşlerin seçtiği yasa” anlamına gelir.”

 

Ahit Sandığı

İsraillilerin kutsal emanetlerinin içine yerleştirilip korunduğu sandık.

 

Ahlak; Bak: Töre

 

A. I.  /  A. Inv.

Anno Inventionis (Lat.); Keşif yılında

 

Aidat; Bak: Ödenti

 

Aile

Masonlukta bir mason locasının yalnızca kendi üyelerinden oluşan topluluğu.

 

Aile Oturumu

Bir locanın, kendine özgü iç işlerini ve sorunlarını görüştüğü toplantı.

 

Aitchison-Haven El Yazması

Masonluğun eski belgelerinden biri.

 

Ak ......; Bak: Beyaz ......

 

Ak pak / Ak ve pak

Hiçbir olumsuzluk olmayışı; hepsi temiz.

 

Akademi

Tarihte, bazı mason kuruluşlarının örgütlerine verdikleri ad.

 

Akasya

Yaprakları dökülmeyen ve odunu çürümeyen bir ağaç.

 

Akdeniz Mason Birliği

2000 yılında kurulmuş bir uluslar arası mason örgütü.

 

Akev, Sahir Talat

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın büyük üstadı: 1998-2000.

 

Akhitov/Akitob; Bak: Tito

 

Akıl

Birtakım düşünce ilkelerine göre düşünmek ve sonuç çıkarmak yeteneği.

 

Akik Taş

Çakmak taşı türünden, çok sert, yarı saydam, değişik renkleri olan, pek ender bulunduğu için değerli olan bir taş.

 

Akin, Asım

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın büyük üstadı: 2006 -2007

 

Akirop / Akiroph

Süleyman Mabedi’nin yapımına ilişkin öyküde, Başmimar Hiram Abif’i öldürmüş olan katillerden birinin, bazı ritüellerdeki adı.

 

Aklıselim; Bak: Sağduyu

 

Aklü Hikmet

Eski Türkçe ritüellerde ve günümüzde de Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası ile bağlantılı masonik yazında sık sık kullanıldığı anlam uyarınca, “akıl ve bilgeliğin birleşimi”.

 

Aksoy, Suha

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın büyük üstadı: 1991-1992

 

Aktif ......; Bak: Etkin ......

 

A. L.

Anno Lucis (Lat.); “Işığın yılında”.

 

Alaca Karanlık

Aydınlık ile karanlık arası.

 

Alamet

Masonların derecelerini ve görevlerini belirten amblem.

Buna göre Masonluktaki her derecenin ve her görevlinin ayrı bir alameti vardır.

 

Alarm; Bak: Tehlike İşareti

 

Alay Locaları

18. ve 19. yüzyıllarda, askerî birliklerde kurulmuş olan mason locaları.

 

Albanus; Bak: Aziz Alban

 

Alçak Gönüllülük

İnsanın, öz varlığına karşı aşırı düşkün olmayıp, nitelikleri üzerine değerlendirmede bulunabilmesi.

 

Alçı

Suyla karıştırıldıktan sonra dolgu, yapıştırma ve sıvama işlerinde kullanılan, çabuk donan ve kolay şekillendirilebilen bir yapı malzemesi.

 

Aldworth, Elizabeth

Masonluk tarihinde adı bilinen en eski kadın mason.

 

Alef  /  Aleph

İbrani alfabesinin ilk harfi.

 

Alegori

Bir düşünce, bir kavram, bir olgu ya da öğütlemeyi doğrudan ve açıkça anlatmayarak, dolaylı ve bambaşka sözlerle aktarıp, aslında ne anlatıldığının akıl yürüterek ve sezme yoluyla anlaşılmasını ve kavranmasını sağlama yöntemi.

 

Alet 

Yapım, onarım, montaj ve söküm gibi işlerde kullanılan, kendine özgü bir işlev taşıyan el gereci.

 

Alev Almış Yürek

Çıra gibi ya da ortasında içten içe yanan bir yürek şeklinde tasarımlanan bir simge.

 

Alev Saçan / Alevli Yıldız; Bak: Işık Saçan Yıldız

 

Alfa ve Omega

Yunan alfabesinin birinci ve sonuncu harfleri.

 

Alfabe (Masonik)

Masonik sözcüklerin yazılışında eskiden kullanılan bir tür şifre anahtarı uyarınca düzenlenmiş, geometrik şekillerden oluşan bir kriptografi alfabesi..

 

ALGDGADLU

A La Gloire du Grand Architecte de l’Univers (Fra.); “Evrenin Ulu Mimarı Onuruna”.

 

Âli İskoçyalı; Bak: Yüce İskoçyalı

 

Alicenaplık; Bak: Esirgemezlik

 

Alkış

Ritüelin gereği uyarınca belirli bir şekilde yerine getirilen el çırpma.

 

Allah; Bak: Tanrı

 

Alleluya; Bak: Halleluya

 

Alliance Israélite Universelle

19. yüzyıl ortalarında Fransa’da kurulmuş olan “Evrensel İsrail Birliği” adlı örgüt.

Varlığı 20. yüzyıl başlarına kadar sürmüştür.

 

Alman Yirmi İkiler Birliği

1786 yılında Almanya’da, Karl Friedrich Bahrdt önderliğindeki 22 masonun bir araya gelerek kurmuş oldukları bir örgüt.

 

Alnwick El Yazması

Masonluğun eski belgelerinden biri.

 

Al-Om-Jah ; Bak: Aum, Yah

 

Alpina

İsviçre’deki mason obediyanslarından birinin kısa adı.

 

Alsaç, Orhan

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın büyük üstadı: 1988-1991

 

Alşimi / Alşimistler

Harflerin, sayıların ve şekillerin birtakım gizli güçler taşıdığı inancıyla, nesneleri başka nesnelere çevirmek, madenleri dönüştürmek uğraşısı içinde, varlığın özünü kavramayı amaçlayan eski bir okült bilim dalı ve bununla uğraşanlar.

 

Alşimik Dereceler

Ritüellerinde alşimistlerin ilkelerinden alıntılar bulunan bazı masonik dereceler.

 

Altı Işık

Bir mason mabedini simgesel olarak aydınlatan ışıklar.

 

Altı Kollu Yıldız ; Bak: İki Çapraz Üçgen

 

Altıgen   (Eş kenar)

Birbirine eşit altı kenarlı yüzey geometrik şekil.

 

Altın Anahtar

Som altından yapılma anahtar.

 

Altın Efsane

Süleyman Mabedi’nin yapımına ilişkin öyküde “Hiram Abif’in öldürülmesi” bölümünü nitelemek üzere kullanılan bir simgesel terim.

 

Altın Kitap

Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nde, bir ülkedeki yüksek konsey (süprem konsey / yüksek şûra) tüzükleri, kararları, protokol ve diğer çalışma kuralları ile üyelerinin kimliklerinin toplandığı defter.

 

Altın Oran

Bir eş kenar beşgenin diyagonalinin kenar uzunluğuna oranı: 1,618.

 

Altın Post

Bazı mason ritlerinin kimi derecelerinde, onur ve saygınlığı vurgulamak üzere sözü edilen bir tasarımsal simge.

 

Altın Rozkrua Kardeşleri

1777 yılında Almanya’da kurulmuş olan bir ezoterik dernek.

 

Altın Sayı

Mimarlıkta, bir yapı ya da bir bölmenin boyutları arasındaki oranın, en uyumlu olarak benimsenmişi.

 

Altın Şafak Tarikatı

Bir çağdaş paramasonik tarikat. (Golden Dawn)

 

Altın Şamdan

Altından yapılma olduğu varsayılan yedi kollu bir şamdan.

 

A. M.

Anno Mundi (Lat.); “Dünyanın yılında”.

 

Amarant Örgütü

19. yüzyıl sonlarına doğru ABD’nde kurulmuş olan bir paramasonik örgüt.

 

Âmar-Yah ; Bak: Emerek

 

Amblem

Bir düşüncenin yalın tasarımı olan bir şekil, bir alamet ya da bir somut ve nesnel düzenleme.

 

A. M. D. G.

Ad Majorem Dei Gloriam (Lat.); “Tanrı’nın daha da yüce şanına”.

 

Amelî Masonluk; Bak: Operatif Masonluk

 

Amerika Birleşik Devletleri Ritlerinin Büyük Koleji

Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışan bir masonik ileri dereceler örgütü.

 

Amerikan Riti

İngiliz Masonluğu Sistemi ile York Riti’nin birleşiminden oluşturulmuş, 9 ya da 10 dereceli bir mason riti.

 

A.M.I.

Association Maçonnique Internationale (Fr.); “Uluslararası Masonluk Birliği”. (1921-1950)

 

A.M.I.L.

Association Maçonnique Internationale Libérale (Fra.); “Uluslararası Liberal Masonluk Birliği “. (1996-2000)

 

Âmil Aza; Bak: Etkin Üye

 

Âmir Büyük Müfettiş; Bak: Büyük Denetici

 

Âmir-i Hâkim-i Âzam; Bak: Egemen Büyük Komandör

 

A. M. O. R. C.

 

Ancient and Mystical Order of Rosae Crucis (İng.-Lat.); “Antik ve Gizemci Rozkrua Tarikatı”.

 

Amor - Honor - Justitia

Latince: “Sevgi - Onur - Adalet”.

 

Amoz

Süleyman Mabedi’nin yapımına ilişkin alegorik öyküdeki ustalardan biri.

 

Amru

Bazı ritüellerde, Süleyman Mabedi’nin yapımına ilişkin alegorik öyküde, Hiram Abif’i öldüren katillerden biri.

 

Ana Büyük Loca

1.   Kendine bağlı olarak çalışmakta olan ikincil büyük loca örgütleri olan bir obediyansın temel niteliği.

2.   Anglosakson Masonluğunda bir bakıma İngiltere Birleşik Büyük Locası’nın niteliği.

 

Ana Konsey; Bak: Ana Yüksek Konsey

 

Ana Loca

Kendinden sonraki birçok locanın kurulmasını sağlamış bir loca.

 

Ana Yasa; Bak: Temel Yasa

 

Ana Yüksek Konsey

Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı yüksek konseylerince, Amerika Birleşik Devletleri’nde 1801 yılında kurulmuş olan Güney Jürisdiksiyonu Yüksek Konseyi’ne verilen nitelik.

 

Anagram

Bir sözcüğün harflerinin yerleri değiştirilerek oluşturulmuş bir başka sözcük.

 

Anahtar

Bir kilidi açmak için kullanılan alet.

 

Anakronizm

Sanki tarihte geçmiş bir gerçek olay gibi anlatılan bir öyküde, tarihe ya da çağa aykırılıklar olması ya da bilinen olaylarla çelişkiler yer alması.

 

Anane; Bak: Gelenek

 

Anasır-ı Erbaa; Bak: Dört Öğe

 

And; Bak:Ant

 

Anderson El Yazması

Masonluğun 1723 tarihli özgün temel yasasının tarihsel bölümünde sözü edilen bir eski belgeye sonradan takılmış olan ad.

 

Anderson, James

Masonluğun 1723 tarihli özgün temel yasasını kaleme almış olan mason.

 

Anderson Masonluğu / Andersoncu Masonluk

Masonluğun 1723 tarihli özgün temel yasasına bağlı olan mason kuruluşlarına ve benimsedikleri ilkeler ile uyguladıkları çalışma sistemine, bunlara karşı çıkanlar tarafından verilmiş bir nitelik.

 

Anderson Tüzüğü / Yasası / Yönetmeliği

Masonluğun 1723 tarihli özgün temel yasası ile 1738 tarihinde yayımlanmış “Yeni Yasa Kitabı”nı bir arada ya da ayrı ayrı nitelemek üzere kullanılmış terimler.

 

Andreä, Johann Valentin

Rozkrua Tarikatı’nın 17. yüzyıldaki önderi olduğu söylenen ünlü düşünür ve yazar.

 

Androjen Dereceler

Hem erkeklerin hem de kadınların kabul edildikleri masonik dereceler.

 

Androjen Masonluk

Üye olarak hem erkekleri hem kadınları kabul eden mason kuruluş, rit ve sistemleri.

 

Androjen Rit

Erkek ve kadın üyeleri bir arada kabul etmek üzere oluşturulmuş herhangi bir mason ritinin genel niteliği.

 

Anglosakson Masonluğu

Masonluğun merkezinin İngiltere olup, İngiltere Birleşik Büyük Locası’nın tarihsel bakımdan “ana büyük loca” olduğunu benimseyen mason kuruluşlarının topluluğu ve bu kuruluşların örgütsel sistemi.

 

Anısal Localar

Ne zaman kurulmuş olduğu bilinmeyen eski localar.

 

Anıt

Bir anıyı yaşatan, görkemli ve genellikle tarihsel nitelikli heykel ya da yapı.

 

Anima Mundi

Latince: “Dünyanın ruhu”

 

Ankara Bölge Locası

Özgür Masonlar Büyük Locası’na bağlı olan bir bölge örgütü.

 

Ankara Granloju

1954 yılında Ankara’da kurulmuş olan bir bağımsız büyük loca.

 

Anma Oturumu; Bak: Yas Oturumu

 

Anno Benefacio

Latince: “Kutsama yılında”.

 

Anno Caedo

Latince: “Ölüm yılında”.

 

Anno Depositionis

Latince: “Emanet yılında”.

 

Anno Diluvii

Latince: “Tufan’ın yılında”.

 

Anno Domini

Latince: “Efendimizin yılında”.

 

Anno Egyptiaco

Latince: “Mısır yılında”.

 

Anno Hebraico

Latince: “İbrani yılında”.

 

Anno Inventionis

Latince: “Keşif yılında”.

 

Anno Lucis

Latince: “Işık yılında”.

 

Anno Mundi

Latince: “Dünya yılında”.

 

Anno Ordinis

Latince: “Düzen yılında”.

 

Anno Reductionis

Latince: “Dönüş yılında”.

 

Anno Restorationis

Latince: “Yenilenme yılında”.

 

Anno Salutis

Latince: “Kurtuluş yılında”.

 

Anon; Bak: Aynon

 

Ansen, Metin

Özgür Masonlar Büyük Locası’nın büyük üstadı: 2008 - …..

 

Ansof

İbranice: “Sonsuzluk”

 

Ant

Bir şeyi yapmak ya da belirli bir şekilde davranmak üzere söz veriş.

Aynı anlamda olmak üzere “yemin” sözcüğü de kullanılır.

 

Ant Belgesi

Ant içen kişinin imzaladığı yazılı metin.

 

Ant İşareti

Masonluğun bazı ileri ve yüksek derecelerinde kullanılan bir ritüelik işaret.

 

Ant Kürsüsü / Masası

Bir mason mabedinin ortalık yerinde bulunan, üzerinde Masonluğun en önemli ya da en değerli eşya ve simgelerinin bulundurulduğu, genellikle kare prizma şeklindeki kürsü ya da masa.

 

Antik ......; Bak: Eski ......

 

Antimason

Masonluğa karşıt olan ve masonlardan hoşlanmayan kişi.

 

Antimasonik

1.   Masonluğun amaç ve ilkelerine aykırı olan ve mason töresi ile bağdaşmayan.

2.   Masonluğa karşı, Masonluğu kötüleyen, Masonluk ile savaşan.

 

Antimasonik Girişimler

Genelde Masonluğa, özelde masonlara karşı yapılan saldırılar ve yöneltilen suçlamalar ile bu bağlamdaki eylemler.

 

Antimasonik Parti

ABD’nde 1827 yılında kurulmuş, ancak pek kısa ömürlü olabilmiş bir politik parti.

 

Antiquity El Yazması

Masonluğun eski belgelerinden biri.

 

Antiquity Locası

1717 yılında, Londra Büyük Locası’nı kuran dört eski locadan birinin sonraki adı.

 

Antiquus Scoticus Ritus Acceptus

Latince: “Kabul Edilmiş Eski İskoç Riti”.

 

Antisemitizm

Yahudi sevmezlik; Yahudi düşmanlığı.

 

Antitez

Diyalektikteki devinim olgusunun ikinci aşaması.

 

Anton Hieronymus

“Adon Hiram”ın sanki bir Latin adıymış gibi yazılmış biçimi.

 

A. O.  /  A. Ord.

Anno Ordinis (Lat.); “Düzen yılında”.

 

Ap

Apprenti (Fra.), Apprentice (İng.); “Çırak”.

 

Apak, Kemalettin

Ankara Granloju’nun granmetri (büyük üstadı): 1955; Türkiye Büyük Locası’nın büyük üstadı: 1960-1962.

 

Apokrif

Dinlerin kutsal kitaplarının gizemci ve ezoterik nitelikli yorumu.

 

A. P. P.

Alliance-Promesse-Protection (Fra.); Alliance-Promise-Protection (İng.); “Birlik - Söz veriş – Koruma”.

 

A. Q. C.

Ars Quatuor Coronatorum

 

Ar.

Areopaj.

 

Ara Dereceler

Bir mason kuruluşunda ritüelik çalışması yapılmayan, nitelik ve yetkileri bildirilerek verilen (tevcih edilen) dereceler.

 

Ara Oturum / Toplantı / Celse

Bir locanın, olağan toplantı günlerinin dışında yaptığı oturum ya da toplantı.

 

Araştırma Locası

Masonluğun ilgi alanına giren konular üzerinde araştırma ve incelemeler yaparak bunları yayımlamak için kurulmuş olan, bu amaçla çalışan bir loca.

 

Arazi Locaları

18. ve 19. yüzyıllarda, bazı obediyanslara bağlı olmak üzere uzak yerlerde ya da ülke dışında çalışan, çoğu belli bir yerde durmayıp sık sık yer değiştiren askerî birlik locaları.

 

Arcade de la Pelleterie

Fransızca: “Kürkçülük Kemeri”.

 

Architecti Universus Mundi

Latince: “Dünya Evreninin Mimarı”.

 

Ardens Gloria Surgit

Latince: “Şevkle desteklenen bir şanlılık yücelir.”

 

Areopaj

Sözlük anlamı bakımından “bilge kişilerin toplantısı” olup, Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 19.-30. derecelerinde çalışan atölye.

 

Argonot

Bir Yunan mitine göre, “Argo” adlı bir gemiyle varsayımsal bir öğe olan “Altın Post”u aramaya çıkan kişilerin adı.

 

Argonotlar Örgütü

Almanya’da Sıkı İzleyiş Riti’ne uyarak çalışmakta olan locaların üyelerinden kimilerinin 1775 yılında kurmuş oldukları bir paramasonik örgüt.

 

Arı

Toplumlarda genel olarak benimsendiği üzere; çalışkanlığın simgesi.

 

Arı Kovanı

Bazı masonik sistemlerde, “çevresinde arıların uçuştuğu bir doğal kovan” biçiminde kullanılan bir simge.

 

Arıduru, Necip

Özgür Masonlar Büyük Locası’nın büyük üstadı: 1994-2000

 

Arınma

Beden üzerinde su, ateş ya da toprak uygulamasıyla, simgesel ya da inançsal olarak tinsel ve ruhsal temizlik sağlama.

 

Aritmetik

Sayılarla işlemler, ölçümleme ve karşılaştırmalar yapmayı içeren bilim dalı.

 

Armoni; Bak: Uyum

 

Arpaç, Can

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın büyük üstadı: 1992-1996

 

Arpaç, Halit

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın büyük üstadı: 1980-1981

 

Arras Şapitri

18. yüzyılda Fransa’da kurulmuş olan bağımsız ve Stuartist nitelikli yüksek derece örgütlerinden biri.

 

Ars Quatuor Coronatorum

İngiltere’de masonik araştırmalar yapan dünya çapında ünlü Quatuar Coronati adlı locanın, her yıl bir kez çıkarılan yayımlarının genel adı.

 

Arslan; Bak: Aslan

 

Arş Ruveyal; Bak: Royal Arş

 

Arşın

Eskiden kullanılan bir uzunluk ölçüsü. (Yaklaşık 45 cm.)

 

Asa

Localarda tören işlerini yürüten görevlinin kullandığı değnek.

 

Asal Erdemler / Faziletler

Tüm erdemler arasında öncelikli olarak nitelenenler.

 

Asal Noktalar

Bir mason mabedinin belirli noktalarından her biri ya da yönleri.

 

Asamble

Operatif Masonluk döneminde, belli bir çevredeki tüm masonların katılmalarıyla oluşan bir tür genel kurul.

 

Ashmole, Elias

Masonluk tarihinde adından en çok söz edilmiş kişilerden biri; ünlü bir alşimist ve kabul edilmiş mason.

 

Asıl Sözcük; Bak:   Doğru Sözcük

 

Asil Üye

Bir locanın üye kütüğünde (matrikülünde) yer alan kişilerden her biri.

 

Asile, Asylum; Bak: Barınak

 

Askerî Localar

18. ve 19. yüzyıllarda, bazı ülkelerde askerî birliklerde kurulmuş olan mason locaları.

 

Askı

Mason mabetlerinin bulunduğu bir lokalde, bir mason adayı hakkındaki bilgilerin ilan edildiği yer.

 

Aslan

Tarih boyunca hemen her toplumda “tüm hayvanların kralı” olarak nitelenmiş hayvan.

 

Astroloji

Uzay kütlelerinin konumlarını ve dünyaya göre yer değişimlerini izleyerek, bunların insanlar üzerindeki etkilerini inceleyen eski bilim dalı.

 

Astrolojik Dereceler

Bazı mason ritlerinde yer alıp, ritüelik kapsamı astroloji ile bağlantılı dereceler.

 

Astronomi

Uzay kütlelerinin geometrik ve fiziksel özellikleri ile, oluşum, devinim ve ilişkilerini inceleyen bilim dalı.

 

Asya İnisiye Şövalyeleri ve Kardeşleri

Almanya’daki kimi Rozkruacıların 1780 yılında kurduğu bir ezoterik örgüt.

 

Asyalı Kardeşler

Altın Rozkrua Kardeşleri adını taşıyan paramasonik kuruluştan doğmuş olan bir tür mason riti ya da sistemi.

 

Aşağı Loca (Mahfil)

Türk masonlarının, bir ara İstanbul’da Nuruziya Sokağı’nda bulunan lokali nitelemek üzere, kullanmış oldukları bir sözgelimi.

 

Aşağıdakiler

Türk Masonluğu 1966 yılında ikiye bölündükten sonra, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’na bağlı locaların üyelerini nitelemek üzere kullanılmış bir sözgelimi.

 

Aşılama

Sözlerin dolaylı bir yöntemle kullanılması, böylece inanç, görüş, eğilim ve benimseyişlerin oluşturulması, bunların değiştirilmesi ya da yerleştirilmesi.

 

Ataerkil Masonluk Kuramı

Masonluğun kökenini eski İbrani kaynaklarına bağlayan bir tasarım.

 

Atama

Bir görevlinin ondan daha yetkili bir kişinin buyrultusuyla görevlendirilmesi.

 

Ateizm

Tanrı’nın varlığını yadsıyan bir inançsal görüş.

 

Atelye; Bak: Atölye

 

Ateş

Isıtıcı, ısındırıcı, yakıcı ve yok edici öğe.

 

«Ateş!»

Mason localarının agaplarında ve kardeş sofralarında, hep birlikte kadeh kaldırılması sırasında yapılan “seslenme”.

 

Ateş Düşünürleri

18. yüzyılda, gizemci nitelikli bir Masonluk sistemi oluşturmaya girişmiş olan kimi masonların kendilerine taktıkları ad.

 

Ateş İşareti

Masonluğun bazı ileri ve yüksek derecelerinde kullanılan bir ritüelik işaret.

 

Ateş Koruyucusu

Bazı masonik derecelerin ritüellerinde, ilgili dereceye yükseltilecek olan bir masonun bundan önceki ritüelik niteliklerinden biri.

 

Ateşleme

Mason localarının agaplarında ve kardeş sofralarında, hep birlikte geleneksel olarak kadeh kaldırılarak içki içilmesi yöntemi.

 

Athelstan

İngiltere’deki operatif masonları 926 yılında York kentinde bir araya getirerek, Masonluğun ilk yazılı yasasının düzenlenmesini sağladığı söylenen kral.

 

Atholl Masonları

18. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere’de, “Eskiler” (Antients) olarak anılan büyük locanın üyeleri.

 

Atlantis

Tarih öncesi çağlarda, -denildiğine göre M.Ö. on bin yılı dolaylarında- bugünkü Batı Avrupa ile Atlas Okyanusu’nun kuzeyinde yer alan, sonradan bir büyük doğal afet sonucu göçmüş, varsayımsal bir eski kıta.

 

Atölye

1.   İleri, yüksek ya da filozofik derecelerde çalışan bir masonik birim.

2.   Böyle bir masonik birimin toplandığı yer.

 

Attis (Atys) Misterleri

Frigya mitolojisine dayanarak kurulmuş eski bir ezoterik öğreti.

 

Audi - Vide - Tace

Latince: “Dinle - Gör - Sus”.

 

Augustiniyenler; Bak: Manastır

 

Aum

Sanskritçe’den alınma olup, bazı mason ritüellerinde kullanılan, anlamı üzerinde çeşitli spekülasyonlar yapılmış bir sözcük.

 

Aumont, Peter de

Tapınak Şövalyeleri Tarikatı’nın son büyük üstadı Jacques de Molay’ın, ölümünden kısa bir süre önce tüm yetkilerini aktarmış olduğu söylenen kişilerden biri.

 

Aut Vincere Aut Mori ; Bak: Vincere-Mori

 

A. U. T. O. S. A. G.

Ad Universi Terrarum Orbis Summi Architecti Gloriam (Lat.); “Evrenin Ulu Mimarı’nın Şanına”.

 

A. U. T. O. S. A. G. A. I.

Ad Universi Terrarum Orbis Summi Architecti Gloriam Ad Infinitum (Lat.); “Evrenin Ulu Mimarı’nın Şanına ve Sonsuzluğuna”.

 

A. U. T. O. S. A. G. I.

Ad Universi Terrarum Orbis Summi Architecti Gloriam Ingentis (Lat.); “Evrenin Ulu Mimarı’nın Sınırsız Şanına”.

 

Avadanlık

Belli bir tür işi yapmak için, işlevleri ayrı olan ama birlikte kullanılan alet takımı.

Masonlukta çeşitli simgesel anlamlar taşıyan aletleri nitelemek üzere geçer.

 

Avesta; Bak: Zend-Avesta

 

Avinyon Aydınlanmışları Akademisi

1785 yılında Fransa’da kurulmuş hermetik nitelikli bir ezoterik örgüt.

 

Avinyon Aydınlanmışları Riti

1770 yılında Fransa’da kurulmuş 6 dereceli bir mason riti.

 

A. V. L.

Année de la Vrai Lumière (Fra.); “Gerçek Işığının Yılı”.

 

Avrupa Birlik Zinciri

1950’li yıllarda kimi Avrupalı masonların kurduğu ancak varlığı pek uzun süremeyen evrensel nitelikli bir örgüt.

 

Avrupa Masonluk Ortamı ; Bak: E.M.E.

 

Ay

Dünyanın uydusu.

Masonluğun simgesel derecelerinde çalışan bir locanın oturumlarını düzenlediği bir mabette ya da derecenin tablosu üzerinde yer alan önemli simgelerden biri.

 

Aydınlanma

1.   Genel tanımı uyarınca; doğanın, insanın ve toplumun gerçeklerine ilişkin bilgiyle donanma.

2.   Masonluğa özgü kısa tanımı uyarınca; gerekli bilgileri edinerek Masonluğun simgesel ışığından yararlanma.

 

Aydınlanmış Teozofistler Riti

Benedict Chastanier adlı bir masonun 1767 yılında İngiltere’de kurmuş olduğu 9 dereceli bir mason riti.

 

Aydınlanmışlar / Aydınlar; Bak: İllumineler

 

Aydınlatma

Bir “aydınlanma töreni”ni (birinci derece inisyasyonunu) yönetme, böylece mason adaylarının Masonluktaki simgesel dil uyarınca ilk aydınlanmalarını sağlama.

 

Aydınlık

Karanlığın karşıtı. Akıl ile uyumlu bilimsel gerçekler ya da Masonluğun masonlara kazandırdığı bilgi ve erdemler.

 

Ayfer, Murat Özgen

Özgür Masonlar Büyük Locası’nın büyük üstadı: 2000-2004.

 

Aymon; Bak:   Aynon

 

Ayna

Görüntü yansıtıcı.

 

Aynon

Masonluğun eski el yazmalarından bazılarında ve çağımızda uygulanan kimi ritüellerde, Hiram Abif ile bağlantılı olmak üzere kullanılan bir ad.

 

Ayrılma; Bak: İstifa

 

Ayrılmış Dereceler

Herhangi bir mason ritine ya da masonik otoriteye bağlı olmaksızın çalışan bağımsız yüksek dereceler.

 

Aziz Alban

Operatif Masonluğu İngiltere’ye getirmiş olduğu kabul edilen kişi.

 

Aziz Andre

İsa’nın 12 havarisinden biri.

 

Aziz Bernard

Sistersiyen Tarikatı’nın kurucusu.

 

Aziz Hasan Paşa

Şûrayı Alîyi Osmanî’nin âmir-i hâkim-i âzamı: 1909-1913

 

Aziz Yahya

Hıristiyanlığın iki önemli önderinin adı. Biri müjdeci (evangelist), diğeri vaftizci (baptist) olarak anılır.

 

Aziz Yahya Locası

18. yüzyılda, herhangi bir obediyansa bağlı olmayan loca.

 

Aziz Yahya Şövalyesi

Malta Şövalyesi’nin eski adı.

 

Aziz Yahya’nın Günü

Hıristiyanlıkta, bu dinin iki önemli azizine ithaf olarak benimsenen günler; 24 Haziran ve 25 Aralık.

 

Bu web sitesi inanç toleransı sahip kişilere adanmıştır. Dünya'yı daha iyi bir yer yapmayan insan, insan değildir.