Masonlar

Editörün Kaleminden; Masonlar ve Masonluk Hakkında

Masonluğun ne kadar eski olduğu konusunda çeşitli fikirler bulunmaktadır. Kimine göre 300 yıllık bir tarihe sahiptir kimine göre Nuh Tufanından da eskidir. Masonluk hakkında ortaya atılan birbirinden farklı görüşler yıllardır hatta yüzyıllardır tartışılagelmektedir. Kimine göre yardımsever insanların toplandığı bir kulüp, kimilerine göre büyük bir gücün siyasi ve toplum içindeki uzantısıdır. Bazı fundemental dinci görüşlere göre ise Şeytan ve kötülüğün temsilcisidirler. Uzun yıllar İngiltere’de Masonların faili meçhul cinayetlerin sorumlusu olduğu iddiası tartışılmıştı. Masonlar hakkında konuşulan bütün bunların sebebi aslında Masonluğun ne kadar az bilindiğini gösterir. Omne ignotum pro magnifıco. Masonluk ne kadar az bilinirse o kadar çok tartışılır.

1871 yılında Kraliçe Viktorya ülkesini 30 yıldan fazla süredir yönetirken, Amerika Birleşik Devletlerinin başkanı Ulysse s S. Grant'ti ve Masonluk o zamanlar toplumda insanların tartışma konusuydu. 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya savaşları yaşandı ve Dünya'da bir çok insan acılar içinde hayatını kaybetti. Bazı Ülkeler tarih sahnesinden bir kuyruklu yıldız gibi kayıp gitti ve daha fazla yeni ülkeler, Dünya toprakları üzerinde kendine bir yer buldu. İnsanlar Uzay'a gitti. Ay'a iniş yaptı, İnternet insanların hayatına girdi ve 2020'li yılların eşiğindeyken Masonluk ve Masonlar bugün hala tartışılmakta ve haklarında birçok fikir ortada dolaşmaktadır. 

Neredeyse 150 yıldan beri Mason Locaları, Masonluk ve Masonlar tartışma konularının arasında popülerliğini hiç kaybetmedi. Hatta 18. ve 19. yüzyıllarda insanların aklı Masonlar hakkında ne kadar karışıksa, bugün de aynı durumdadırlar. İnsanlar Masonluk hakkında çok az şey bildikleri için Masonluğu tanımıyor ve Masonlara güvenmiyor. Bir de Masonların seçiciliği dışlayıcılığa varınca (Bazı Ülkelerde) insanların Mason biraderlerine olan duyguları hızlıca nefrete dönüşmüştür. Tarihi kaynaklara baktığımda İngiltere Masonluğunda 21 yaşını doldurmuş, sağlam bir akla, sağlıklı bir vücuda, iyi bir karaktere ve Tanrı inancına sahip olan her erkek Mason olabilmektedir. Ben araştırmalarımı İngiliz Mason Locaları üye listelerinde yoğunlaştırdığımda gördüm ki; İngiliz Mason Localarındaki üyelerinin Orta sınıfın üstünden gelen soylular olduğunu görebiliriz.  

Birçok ülkede toplumlar Mason olanların ve Mason Localarının farkındadırlar ve Masonlar hakkında ulaşabildikleri bilgiler sınırlıdır. Ellerine geçirebildikleri bilgiler ve kaynaklar basma kalıptır ve hepsi birbirinin tekrarıdır. Özellikle Türkiye'deki kaynaklar bu konuda oldukça sınırlı ve güdüktür. Türk Mason Biraderi olanların kaleme aldıkları, Masonluğu ve Masonları anlatan kitaplar oldukça fazladır fakat yetersizdir. Bu kitaplar bilgi yönünden kısırdır, doyurmaz ve asıl amacından uzaktır. Localarında Üstad-ı Muhterem olmak isteyen ve aynı zamanda kendilerine entellektüel hava kazandırıp, kitap satışlarından para kazanmak isteyenlerin kaleme aldığı kitaplardır. Mason olanların hemen hepsi, ritüellerinde kullandıkları dili sembolleri ve uygulamaları bilmedikleri için sorulan her soruya "sır" (!!!) derler ve açıklamaktan kaçarlar ve sorularla gelen insanlara hiçbir şey açıklayamazlar. 

Bu web sitesi inanç toleransı sahip kişilere adanmıştır. Dünya'yı daha iyi bir yer yapmayan insan, insan değildir.