Masonluk Nedir

Masonluk, Tanrı’ya inanç temeli üzerine kurulu ezoterik ve inisiyatik bir kardeşlik kurumudur. İnsanlar arasında sevginin, toleransın ve kardeşliğin hüküm sürmesini; insanlığın hürriyet, barış, adalet ve huzur içinde gelişmesini hedefleyen Masonluk, ortak bir insanlık ülküsünün gerekliliğini kabul eder. Bu ülkünün gerçekleşmesi için insan kişiliğine saygıyı, bütün insanların iyiliğine çalışmayı, bireyin özgürlüğü ve ahlaki sorumluluğunu, insanların hak ve ödev eşitliğini, bilime saygıyı temel ilkeler olarak benimser.

 

Masonluk toplumsal değil, bireysel bir öğretidir. Mesajlarını mensuplarına, en üst düzeyde bir fikir özgürlüğünü sağlayacak biçimde, semboller vasıtasıyla verir. Üyelerini, toplu ya da tek tek, bir kanaat veya fikri kabul etmeye ve açıklamaya asla zorlamaz. Her üye Masonluğun temel ilkeleri ışığında izleyeceği yolu, kendi aklı ve vicdanıyla saptar. Esasen Masonluk insana kendini tanımayı öğretir. Masonluk çatısı altında Hakikati arayan Masonlar, bu çalışmada evvela kendilerini bulduklarından, Masonluk her üyesi için farklı bir anlam ifade edebilir. Dolayısıyla Masonluk bu sitede verilen temel bilgilerden çok daha fazlasıdır. Her Masonun kendisini özgürce ifade edebildiği bir yaşam biçimidir. 

Kimler Mason Olabilir

Masonluğa medeni haklara sahip, yirmi bir yaşını doldurmuş, hür, namuslu, iyi şöhretli ve aydın erkekler kabul edilir. Masonluğa müracaat eden kimse, bu müracaatını herhangi bir üyenin rica veya teşvikinden etkilenmeden, kendi hür iradesiyle gerçekleştirmelidir. Masonluğa kabul edilmek için "Tekris" adı verilen bir giriş töreninden geçmek şarttır. Daha önce milyonlarca insanın yaşadığı Tekris Töreni, insan ruhuna hitap eden anlamlı bir geleneksel törendir. Bu törende adayı utandıracak, vicdanına veya inançlarına aykırı gelecek ne bir söz ne de bir fiil vardır. Kendi arzu ve isteğiyle Mason sıfatını kazanan herkes, istediği zaman üyelikten ayrılmakta serbesttir.

 

Masonluk, mensuplarının üyeliklerini kendilerinin ya da tanıdıklarının profesyonel ve kişisel çıkarları lehine kullanmalarına müsaade etmez. Bu yönde bir beklentisi olanları da üye olarak arasına almaz. Her Mason, üyeliğinin, bu tarz bir menfaate hizmet etmek için kullanılmayacağını bilir. Bu husus kendisine aday olduğu ilk gün doğrudan söylenir.

Masonluk ve Gizlilik

Masonluk gizli değil, sadece üyelerine açık bir topluluktur. Üyesi olmayanlara ise kapalıdır. Masonluğun üye olmayanlarca gizli bir topluluk olarak görülmesinin nedeni, üyelerinin çok eski zamanlardan bu yana kullandıkları tanışma işaretleridir. Oysa ki Masonluğun ülküsü ve ilkeleri asla sır değildir. Masonlar arasında sır olarak kabul edilen tanışma işaretlerinin ise, sadece tarihten gelen sembolik anlam ve özellikleri vardır.

 

Masonluk üyelerine, Mason olduklarını açıklamaları ya da gizlemeleri için baskı yapmaz. Onları, kendi akıl ve vicdanlarıyla baş başa bırakır. Buna göre, her üyenin, Mason olduğunu açıklama özgürlüğü ve yetkisi vardır. Ancak bir üye, başka bir üyenin Mason olduğu yolunda bir açıklama yapmak yetkisini kendinde görmez.

Bu web sitesi inanç toleransı sahip kişilere adanmıştır. Dünya'yı daha iyi bir yer yapmayan insan, insan değildir.